czwartek, 30 września 2010

CITY OF GODNATASHA POLY w pięknej ale budzącej wiele kontrowersji sesji. Lubimy bardzo i podziwiamy!

Natasha Poly in a beautiful but controversy session. We like very much and admire!

środa, 22 września 2010

poniedziałek, 13 września 2010

We can't stop singing.

Too much is never enough!

 fantastyczne zdjęcia francuskiego fotografa alaina delorne. sesja zatytułowana "totems". Lubimy to, lubimy to bardzo!
fantastic photos french photographer -alain delorne. session called "totems". We like it, we like it a lot!

Nasze pierwsze kroczki ;] Our first steps;]

Początki są trudne, wszyscy to wiemy. Długo zastanawiałyśmy się co powinno znaleźć się w pierwszym poście i doszłyśmy do wniosku, że zrobimy lekcję poglądową i przedstawimy Wam nasz punkt widzenia. Nie zawsze myślimy podobnie i się ze sobą zgadzamy, ale akceptujemy swoją odmienność.
   Moda to nie tylko to co widzimy w gazetach, co zaprezentowali nam projektanci dla mnie modne jest to co ja nosze, co mi się podoba i w czym dobrze wyglądam. To co tworzą sławni ludzie jest piękne ale powiedzmy sobie szczerze "kogo na to stać?" mnie nie, wiec wybieram rzeczy tanie ale ponadczasowe. angie
  Moja droga siostro, ale co byśmy zrobili bez tych projektantów, a konkretnie bez ich wyobraźni i pomysłów? Oni tworzą trendy, ale to my tworzymy modę. Inspirują nas, pobudzają naszą wyobraźnię, otwierają nasze umysły dzięki czemu przekraczamy granice, szukamy głębiej i dalej. Ef
      The beginnings are tough, we all know. Long time we were thinking about what should be included in the first post, and we reached the conclusion that we do lesson and introduce you to our point of view. We don't always think alike and agree with each other, but  we accept our differences.
       Fashion is not just what we see in the magazines or what designers shows on the catwalk, fashionable for me is what I wear, what I like and how good I look. What famous people make is beautiful but let's be honest, "who can afford it?" I am not, so I choose things cheap but timeless. angie   
                    My dear sister, but what would we do without these designers, and specifically without their imagination and ideas? They create trends, but  we create  fashion. They inspire us, stimulate our imagination, open our minds so that we can cross borders, looking for deeper and further. ef